Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52329

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 18.12 4.00
Urval 2 18.80 17.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2912

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 2912 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 474 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.61 18.55 1.05 4.00
Urval 2 17.90 17.90 1.00 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2224

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 2224 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 392 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.10 1.15 4.00
Urval 2 18.90 18.80 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3137

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 3137 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 411 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.75 1.05 4.00
Urval 2 18.05 17.70 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2309

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 2309 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 359 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping