Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52329

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.94 18.80 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.52 17.90 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.94 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

2271

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 2271 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 432 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 11 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 17.76 0.00 0.00 4.00
Urval 2 18.11 17.64 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

1485

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under VT2020 sökte 1485 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 327 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 6 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 4 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.52 18.85 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.27 18.85 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2133

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2019 sökte 2133 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 422 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 8 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.61 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.75 17.25 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2019 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.61 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

1489

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2019 sökte 1489 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 281 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 8 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.47 18.73 0.00 0.00 4.00
Urval 2 19.16 18.25 0.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.47 i urvalsgrupp BI, 18.73 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2685

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2018 sökte 2685 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 410 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 18.29 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.97 18.04 0.00 0.00 4.00
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1979

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under VT2018 sökte 1979 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 365 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 13 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.43 18.12 4.00
Urval 2 18.80 17.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.43 i urvalsgrupp BI, 18.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2912

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 2912 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 474 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 16 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.61 18.55 1.05 4.00
Urval 2 17.90 17.90 1.00 4.00
Vårterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

2224

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 2224 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 392 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.10 1.15 4.00
Urval 2 18.90 18.80 1.15 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

3137

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 3137 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 411 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.75 1.05 4.00
Urval 2 18.05 17.70 1.00 4.00
Vårterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.75 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

2309

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2016 sökte 2309 personer till Socionomprogrammet vid Jönköping University varav 359 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 9 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping