Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Jönköping University

Programkod: HJ-MS156

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Jönköping University antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

13

Under VT2018 sökte 31 personer till Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre vid Jönköping University varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 2 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping