Antagningspoäng för Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52035

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.06 0.00
Urval 2 16.93 17.06
För höstterminen år 2017 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

292

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

37

Under HT2017 sökte 292 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 40 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 15 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 17.19 0.00
Urval 2 17.15 16.36
För höstterminen år 2016 hade Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 17.19 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

221

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 221 personer till Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet vid Jönköping University varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping