Antagningspoäng för Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University

Programkod: HJ-52343

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 16.44 3.50
Urval 2 16.00 16.00 3.50
För höstterminen år 2017 hade Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 16.44 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

851

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 851 personer till Tandhygienistprogrammet vid Jönköping University varav 113 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping