Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University

Programkod: HJ-52193

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.87 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.90 15.68 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.87 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under VT2018 sökte 148 personer till Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 43 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.68 14.89 0.00
Urval 2
Vårterminen år 2017 hade Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University antagningspoängen 15.68 i urvalsgrupp BI, 14.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

31

Under VT2017 sökte 195 personer till Teknisk bastermin: Byggnadsutformning med arkitektur vid Jönköping University varav 48 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 16 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping