Antagningspoäng för Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) vid Jönköping University

Programkod: HJ-52500

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) vid Jönköping University antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under VT2018 sökte 76 personer till Teknisk bastermin: Industriell produktframtagning (civilingenjör) vid Jönköping University varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Jönköping University

Andra utbildningar i Jönköping