Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68835

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 17.41 0.50 0.00
Urval 2 15.33 15.01
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

176

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 176 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.30 0.50 3.00
Urval 2 12.70 15.09 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 159 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 3 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.06 0.50 0.00
Urval 2 12.70 13.95 0.50 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.06 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 162 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.52 15.29 0.60 0.00
Urval 2 14.60 12.58 0.45
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.52 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 139 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Engelska vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad