Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68837

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.22 20.63 0.50 99.99
Urval 2 12.22 20.63 0.75 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.22 i urvalsgrupp BI, 20.63 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

54

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 54 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.75 22.02 1.10 0.00
Urval 2 14.80 22.02 1.10 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.75 i urvalsgrupp BI, 22.02 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Geografi vid Karlstads universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad