Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68839

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 17.54 0.60 3.50
Urval 2 16.20 17.54 0.65
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 17.54 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2017 sökte 235 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 19 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 15 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.28 0.65 3.50
Urval 2 16.71 17.28 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 211 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 12 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 17.32 0.50 4.00
Urval 2 14.89 15.41 0.50 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 185 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.61 15.49 0.70 0.00
Urval 2 15.75 13.60 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.61 i urvalsgrupp BI, 15.49 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Historia vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad