Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68843

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 184 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 16 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.63 0.25 0.00
Urval 2 13.70 13.63 0.35 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.63 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 199 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.50 12.40 0.40 0.00
Urval 2 12.15 17.64 0.40 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet antagningspoängen 11.50 i urvalsgrupp BI, 12.40 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 186 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 13.15 0.10 99.99 0.00
Urval 2 14.10 13.15 0.55 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.20 i urvalsgrupp BI, 13.15 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 141 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Idrott vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad