Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69133

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik på Karlstads universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2017 sökte 37 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 12.86 1.00 99.99
Urval 2 17.27 12.86 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 12.86 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

58

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

14

Under HT2016 sökte 58 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 11 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 8 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.55 12.86 0.90 99.99
Urval 2 14.55 12.86 0.90 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.55 i urvalsgrupp BI, 12.86 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 40 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Fysik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad