Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69440

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik på Karlstads universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Matematik - Teknik vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad