Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68856

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.25 15.46 0.40 0.00
Urval 2 13.80 15.46
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.25 i urvalsgrupp BI, 15.46 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 168 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.25 0.20 2.00
Urval 2 11.91 12.25 0.20 2.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 145 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 6 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 17.62 0.55 4.00
Urval 2 11.60 14.25 0.55 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 150 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 8 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 9 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.95 12.00 0.20 0.00
Urval 2 14.25 10.65 0.45 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.95 i urvalsgrupp BI, 12.00 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 74 personer till Ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan: Svenska vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 7 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad