Antagningspoäng för Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68644

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.64 17.20 1.15 0.00
Urval 2 16.43 17.20 1.10
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.64 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

337

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 337 personer till Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 17.30 1.25 0.00
Urval 2 19.60 17.30 1.25
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

403

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

26

Under HT2015 sökte 403 personer till Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 18 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 15 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 21.25 1.25
Urval 2 18.50 17.28 1.05
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Bred ingång på Karlstads universitet 18.50 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 384 personer till Civilingenjör, Bred ingång vid Karlstads universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad