Antagningspoäng för Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68642

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.54 1.45
Urval 2 18.12 1.45
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 20.54 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 231 personer till Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 18.32 1.20 0.00
Urval 2 17.30 16.20 1.10
Vårterminen år 2015 hade Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 248 personer till Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 1.15 0.00
Urval 2 15.10 0.35
Vårterminen år 2014 hade Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 207 personer till Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad