Antagningspoäng för Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68667

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.25 16.29 0.80 0.00 0.00
Urval 2 16.05 16.29 0.75 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.25 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 414 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 59 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 53 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.14 1.10 0.00 0.00
Urval 2 14.84 15.00 0.90 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.14 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 380 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 42 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 43 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.05 14.29 1.05 0.00
Urval 2 15.15 14.08 0.80
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.05 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 364 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 16.78 1.05 0.00
Urval 2 14.38 15.40 0.95
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 16.78 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

343

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 343 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 31 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 30 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 15.45 1.05
Urval 2 14.85 15.45 1.05
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Datateknik på Karlstads universitet 16.10 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 299 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 34 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 29 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 97% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.20 1.10 0.00
Urval 2 17.10 15.20 1.00
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 273 personer till Civilingenjör, Datateknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad