Antagningspoäng för Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-70178

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 0.00 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2020 sökte 61 personer till Civilingenjör Datateknik, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad