Antagningspoäng för Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68666

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.26 0.00 1.00 0.00 0.00
Urval 2 21.26 0.00 1.05 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 21.26 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2019 sökte 121 personer till Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.28 16.25 1.10
Urval 2 15.26 1.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 19.28 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

132

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 132 personer till Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.12 1.10
Urval 2 16.60 1.05
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.12 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 127 personer till Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.85 1.10 0.00
Urval 2 15.20 16.20 0.80
Vårterminen år 2015 hade Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

128

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 128 personer till Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 0.85 0.00
Urval 2 12.15 13.33 1.10 99.99
Vårterminen år 2014 hade Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 105 personer till Civilingenjör, Datateknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad