Antagningspoäng för Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68669

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.78 16.80 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.78 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 256 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 26 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 23 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 15.85 0.95
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik på Karlstads universitet 16.00 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

249

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 249 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 22 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 18 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.26 16.50 1.00
Urval 2 17.26 16.05 0.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik på Karlstads universitet 17.26 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

267

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 267 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 23 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.95 16.61 0.95
Urval 2 17.00 16.61 0.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik på Karlstads universitet 17.95 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 244 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.59 19.10 1.05
Urval 2 17.59 15.85 0.65
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik på Karlstads universitet 17.59 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 260 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 14 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad