Antagningspoäng för Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68668

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 14.75 0.70 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
För vårterminen år 2019 hade Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 14.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

83

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2019 sökte 83 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 8 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.06 1.25 0.00 0.00
Urval 2 0.00 19.06 1.25 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.06 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 101 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 22.50 0.85
Urval 2 16.20 0.75
Under terminen VT2017 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.35 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 95 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 1.45
Urval 2 17.70 0.95
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 19.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 98 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.26 1.20
Urval 2 13.80 0.90 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 19.26 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 97 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.42 0.90 0.00
Urval 2 14.10 14.85 0.50 99.99
Vårterminen år 2014 hade Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 101 personer till Civilingenjör, Energi- och miljöteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad