Antagningspoäng för Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68672

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.04 17.45 1.10 0.00 0.00
Urval 2 18.91 17.45 1.05 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.04 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

432

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 432 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 67 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 40 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 33 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.98 17.75 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 416 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 42 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 38 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.08 1.25 0.00 0.00
Urval 2 16.79 17.08 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

452

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 452 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 30 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 18.91 1.25 0.00
Urval 2 18.49 18.91 1.20
För höstterminen år 2017 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 18.91 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

520

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 520 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 31 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 34 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 19.70 1.30 0.00
Urval 2 18.10 17.55 1.20
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 438 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 24 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 18.65 1.35 0.00
Urval 2 20.00 18.89 1.35
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 507 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.93 20.30 1.35
Urval 2 18.90 20.30 1.30
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Industriell ekonomi på Karlstads universitet 19.93 i urvalsgrupp BI, 20.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

471

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 471 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 21 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 16 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad