Antagningspoäng för Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-70182

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 18.45 1.10 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2020 sökte 62 personer till Civilingenjör Industriell ekonomi, behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad