Antagningspoäng för Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68671

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.83 0.00 1.60 0.00 0.00
Urval 2 17.86 0.00 1.55 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.83 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2019 sökte 162 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.64 0.00 1.20 0.00 0.00
Urval 2 16.77 0.00 1.20 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.64 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 198 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.63 1.25 0.00
Urval 2 18.65 1.25
Vårterminen år 2017 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.63 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 193 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 5 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.70 1.55
Urval 2 18.69 1.55
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 20.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 253 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 16.30 1.10 0.00
Urval 2 17.60 16.08 1.10
Vårterminen år 2015 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 195 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 1.30 0.00
Urval 2 14.90 1.05
Vårterminen år 2014 hade Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 172 personer till Civilingenjör, Industriell ekonomi med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad