Antagningspoäng för Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68801

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.76 16.04 0.45 0.00
Urval 2 16.37 16.04 0.70 99.99
För höstterminen år 2016 hade Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.76 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 134 personer till Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 11.00 0.65 0.00
Urval 2 14.90 11.00 0.65 99.99
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 11.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 124 personer till Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 12 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.01 17.60 0.70 0.00
Urval 2 14.80 15.75 0.60 99.99
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.01 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 123 personer till Civilingenjör, Kemiteknik vid Karlstads universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 17 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad