Antagningspoäng för Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68640

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 19.70 0.45 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under VT2019 sökte 45 personer till Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 18.29 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 66 personer till Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 1.05
Urval 2 15.95 0.90
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.97 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 63 personer till Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.77 18.64 0.70
Urval 2 12.85 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 13.77 i urvalsgrupp BI, 18.64 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 51 personer till Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 3 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 17.00 0.70
Urval 2 14.90 0.85
Under terminen VT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 14.90 i urvalsgrupp BI, 17.00 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

2

Under VT2014 sökte 51 personer till Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad