Antagningspoäng för Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68675

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 15.04 0.75 0.00 0.00
Urval 2 15.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 314 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 60 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 16.15 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2019 sökte 275 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 53 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 14.96 0.95 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 284 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 39 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.14 14.02 1.05
Urval 2 14.74 14.02 0.90
Under terminen HT2017 hade utbildningen Civilingenjör, Maskinteknik på Karlstads universitet 16.14 i urvalsgrupp BI, 14.02 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 332 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 36 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 36 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.19 17.06 1.05
Urval 2 16.20 17.06 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Maskinteknik på Karlstads universitet 17.19 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 313 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 32 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 29 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 15.52 1.05 0.00
Urval 2 18.28 15.52 1.05
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

328

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 328 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 29 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.50 1.15
Urval 2 18.50 16.50 1.05
Under terminen HT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Maskinteknik på Karlstads universitet 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 310 personer till Civilingenjör, Maskinteknik vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 25 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad