Antagningspoäng för Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68674

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 17.51 1.15 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 17.51 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under VT2019 sökte 72 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 19.60 1.10 0.00 0.00
Urval 2 14.47 19.60 0.85 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 101 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.47 1.20 0.00
Urval 2 17.00 15.04 1.00
Vårterminen år 2017 hade Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.47 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under VT2017 sökte 84 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 7 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.69 1.55
Urval 2 17.70 1.55
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.69 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under VT2016 sökte 106 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 16.08 0.85
Urval 2 13.23 13.84 0.75
Under terminen VT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.10 i urvalsgrupp BI, 16.08 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 75 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 7 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 8 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 1.00 0.00
Urval 2 14.40 1.00 99.99
Vårterminen år 2014 hade Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

84

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 84 personer till Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 8 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad