Antagningspoäng för Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68678

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 16.76 1.00
Urval 2 14.10 16.76 0.75
Under terminen HT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Teknisk fysik på Karlstads universitet 17.45 i urvalsgrupp BI, 16.76 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

155

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 155 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 29 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 13.15 0.95 0.00
Urval 2 17.81 13.18 0.95
För höstterminen år 2015 hade Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 13.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

153

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 153 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 28 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 25 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 96% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.26 13.17 0.80 0.00
Urval 2 14.26 13.17 0.80 99.99
För höstterminen år 2014 hade Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.26 i urvalsgrupp BI, 13.17 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

144

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 144 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 22 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad