Antagningspoäng för Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68677

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 16.25 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 68 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 6 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.42 1.20
Urval 2 17.42 0.85
Under terminen VT2016 hade utbildningen Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.42 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 49 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 12.30 0.90
Urval 2 12.30 1.15 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 12.30 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 48 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 12.70 0.95
Urval 2 14.60 99.99
Under terminen VT2014 hade utbildningen Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 13.10 i urvalsgrupp BI, 12.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 56 personer till Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad