Antagningspoäng för Danspedagogprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68978

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Danspedagogprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 69 personer till Danspedagogprogrammet vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 0 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad