Antagningspoäng för Dataingenjör vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68920

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Dataingenjör vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

49

Under HT2018 sökte 241 personer till Dataingenjör vid Karlstads universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 47 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.19 0.65 0.00
Urval 2 15.07 15.19 0.15
För höstterminen år 2016 hade Dataingenjör vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.19 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 297 personer till Dataingenjör vid Karlstads universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 41 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.24 11.64 0.40 99.99
Urval 2 12.24 13.79 0.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Dataingenjör vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.24 i urvalsgrupp BI, 11.64 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 264 personer till Dataingenjör vid Karlstads universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 57 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 43 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 4% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 11.23 0.60 99.99 0.00
Urval 2 12.10 11.23 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Dataingenjör vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 11.23 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 298 personer till Dataingenjör vid Karlstads universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 51 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 42 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad