Antagningspoäng för Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68738

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.60 1.15 0.00
Urval 2 17.40 16.60 0.90
Vårterminen år 2017 hade Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

165

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 165 personer till Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.97 1.30
Urval 2 20.97 0.95
Under terminen VT2016 hade utbildningen Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 20.97 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 150 personer till Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 14.58 1.00
Urval 2 13.30 13.91 1.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 14.00 i urvalsgrupp BI, 14.58 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 137 personer till Dataingenjör, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 7 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad