Antagningspoäng för Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68725

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.86 0.90 0.00
Urval 2 17.13 16.80 0.90
För höstterminen år 2017 hade Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.86 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1179

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 1179 personer till Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet varav 199 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 48 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 32 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 17.08 0.95 0.00
Urval 2 17.20 17.08 0.90
För höstterminen år 2016 hade Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 17.08 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1367

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1367 personer till Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet varav 204 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 37 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 28 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.97 0.95 4.00
Urval 2 17.25 16.90 0.95
För höstterminen år 2015 hade Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1299

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

66

Under HT2015 sökte 1299 personer till Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet varav 183 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 51 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 29 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.60 17.03 0.95 0.00
Urval 2 17.00 17.03 0.90
För höstterminen år 2014 hade Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.60 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1106

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 1106 personer till Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet varav 188 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 47 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 35 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad