Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68753

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 14.79 0.30 3.50
Urval 2 13.80 14.10 0.25 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 14.79 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

731

Antagna urval 1

165

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 731 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 287 i första hand. Totalt antogs 165 personer i det första urvalet varav 9 var män och 156 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 7 var män och 123 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.40 0.45 3.00
Urval 2 15.71 16.40 0.45
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under VT2017 sökte 185 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.13 15.14 0.45 3.00
Urval 2 14.31 14.82 0.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.13 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

821

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 821 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 280 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 13 var män och 117 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 10 var män och 100 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.89 0.65 0.00
Urval 2 14.98 14.87 0.45
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under VT2016 sökte 266 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 0 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.81 0.50 3.00
Urval 2 14.75 14.75 0.40 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.81 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

939

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 939 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 318 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 10 var män och 135 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 8 var män och 117 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 16.99 0.70 0.00
Urval 2 15.92 16.99 0.70
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under VT2015 sökte 240 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 0 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 0 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.90 0.50 3.00
Urval 2 15.10 15.13 0.45 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

812

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

105

Under HT2014 sökte 812 personer till Förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet varav 241 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 10 var män och 109 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 6 var män och 99 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad