Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68841

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.79 13.95 0.30 0.00
Urval 2 14.85 14.56
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.79 i urvalsgrupp BI, 13.95 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

56

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 56 personer till Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.34 14.82 0.50 4.00
Urval 2 13.21 14.37 0.50 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.34 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 45 personer till Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.78 13.35 1.35 4.00
Urval 2 16.10 13.35 1.35 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.78 i urvalsgrupp BI, 13.35 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 38 personer till Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 1 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 15.08 0.70 0.00
Urval 2 12.25 15.08 0.70
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

11

Under HT2014 sökte 61 personer till Grundlärarprogrammet, Grundskolans årskurs 4-6 vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad