Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68733

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 14.10 0.85 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under VT2018 sökte 88 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 1.00
Urval 2 18.00 1.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 92 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 1.10 0.00
Urval 2 16.82 0.90
Vårterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 96 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 0.85 0.00
Urval 2 15.70 0.60
Vårterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 138 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad