Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68733

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 1.00
Urval 2 18.00 1.00
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2017 sökte 92 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.38 1.10 0.00
Urval 2 16.82 0.90
Vårterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.38 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under VT2016 sökte 96 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 14.50 15.59 0.90
Under terminen VT2015 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 0 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 0.85 0.00
Urval 2 15.70 0.60
Vårterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under VT2014 sökte 138 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad