Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69175

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

16

Under HT2018 sökte 111 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 21 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 15 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 3% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.84 0.50 99.99 0.00
Urval 2 15.20 14.84 0.50 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

19

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 119 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 18 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 17 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 10.95 0.50 99.99 0.00
Urval 2 13.80 10.95 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 10.95 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2015 sökte 120 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik vid Karlstads universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 26 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 21 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad