Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68734

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.77 0.60
Urval 2 99.99
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 14.77 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

47

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 47 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 6 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 0.95
Urval 2 11.46 0.75
Under terminen VT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 20.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

62

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 62 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad