Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68899

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 140 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 23 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 18 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.20 11.25 0.70 99.99
Urval 2 17.10 14.40 0.70
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.20 i urvalsgrupp BI, 11.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 149 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 24 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 13.24 0.50 99.99
Urval 2 15.40 13.24 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 13.24 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

149

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 149 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 26 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 22 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.05 13.54 0.55 99.99 0.00
Urval 2 13.05 12.75 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 13.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

179

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

44

Under HT2014 sökte 179 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 40 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 44 personer varav 35 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad