Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68735

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.84 0.95
Urval 2 16.84 0.95
Under terminen VT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 16.84 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 52 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 1.00
Urval 2 16.70 0.75
Under terminen VT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 18.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 71 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 12.80 0.90 0.00
Urval 2 10.43 12.44 0.70 99.99
Vårterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 12.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 80 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 16.56 0.60 0.00
Urval 2 10.70 14.50 99.99
Vårterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 16.56 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under VT2014 sökte 76 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 9 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad