Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68786

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 151 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 15 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 16.41 0.80 99.99 0.00
Urval 2 16.41 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

151

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

17

Under HT2016 sökte 151 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 14 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 10 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 19.25 0.45 99.99
Urval 2 15.00 20.20 0.85 99.99
Höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

168

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

24

Under HT2015 sökte 168 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 17 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 15 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.19 16.01 0.15 0.00
Urval 2 16.68 18.26 0.55 99.99
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.19 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2014 sökte 205 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 17 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad