Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68827

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.56 16.84 0.55
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet 14.56 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 213 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 28 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 12.75 0.50 0.00
Urval 2 14.27 12.75 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 244 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 26 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 13.90 0.90 0.00
Urval 2 13.64 13.90 0.30
För höstterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

207

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 207 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 31 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.30 0.80 0.00
Urval 2 16.90 16.30 0.80
För höstterminen år 2014 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

273

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 273 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik vid Karlstads universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 36 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 33 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad