Antagningspoäng för Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68638

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.65 1.00 0.00
Urval 2 15.30 0.80
Vårterminen år 2017 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

59

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

4

Under VT2017 sökte 59 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 4 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 1.05
Urval 2 16.40 1.05
Under terminen VT2016 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 17.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 74 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 18.62 0.90 0.00
Urval 2 12.50 13.16 0.25
Vårterminen år 2015 hade Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under VT2015 sökte 0 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 6 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.90 0.95
Urval 2 14.54 0.65
Under terminen VT2014 hade utbildningen Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 89 personer till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 8 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad