Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68826

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

46

Antagna urval 2

26

Under HT2018 sökte 194 personer till Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 46 personer i det första urvalet varav 19 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 13 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 13.60 0.30 3.00
Urval 2 13.47 10.56 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

234

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 234 personer till Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 23 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.47 16.19 0.50 3.00
Urval 2 15.10 13.50 0.35
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.47 i urvalsgrupp BI, 16.19 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 318 personer till Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 17 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 18.50 0.65 0.00
Urval 2 14.56 18.17 0.35
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

359

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 359 personer till Idrottsvetenskapligt program inriktning idrottscoaching vid Karlstads universitet varav 60 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 16 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad