Antagningspoäng för Internationella affärer vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69327

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 15.53 0.85 0.00
Urval 2 16.04 15.53 0.80
Vårterminen år 2017 hade Internationella affärer vid Karlstads universitet antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

478

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 478 personer till Internationella affärer vid Karlstads universitet varav 88 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 28 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 16.69 1.05 0.00
Urval 2 16.35 16.40 0.95
Vårterminen år 2016 hade Internationella affärer vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

607

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 607 personer till Internationella affärer vid Karlstads universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 22 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad