Antagningspoäng för IT-design programmet, Bred ingång vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68807

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.81 15.02 0.75 0.00
Urval 2 13.98 15.02 0.55
För höstterminen år 2014 hade IT-design programmet, Bred ingång vid Karlstads universitet antagningspoängen 15.81 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 125 personer till IT-design programmet, Bred ingång vid Karlstads universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 14 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 78% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad