Antagningspoäng för IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68923

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.61 17.40 0.80
Urval 2 14.61 15.40 0.80
Under terminen HT2017 hade utbildningen IT-design, Programvarudesign på Karlstads universitet 14.61 i urvalsgrupp BI, 17.40 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

185

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2017 sökte 185 personer till IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.81 9.76 0.30 99.99 3.00
Urval 2 13.10 9.76 0.30 99.99 3.00
Höstterminen år 2016 hade IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 12.81 i urvalsgrupp BI, 9.76 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 150 personer till IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 29 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 13.50 0.75 0.00
Urval 2 12.90 10.39 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 13.50 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

164

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2015 sökte 164 personer till IT-design, Programvarudesign vid Karlstads universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 22 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad