Antagningspoäng för Juristprogrammet vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69623

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.05 20.10 1.25 0.00 4.00
Urval 2 19.95 20.10 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Juristprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.05 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3680

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 3680 personer till Juristprogrammet vid Karlstads universitet varav 344 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 54 var män och 105 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 37 var män och 82 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.20 20.10 1.30 4.00
Urval 2 20.00 20.05 1.25 4.00
För höstterminen år 2017 hade Juristprogrammet vid Karlstads universitet antagningspoängen 20.20 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4029

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

90

Under HT2017 sökte 4029 personer till Juristprogrammet vid Karlstads universitet varav 640 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 34 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 32 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad