Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-68739

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 0.85
Urval 2 13.60 10.59 1.55
Under terminen VT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin på Karlstads universitet 16.46 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under VT2016 sökte 23 personer till Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 4 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.70 12.85 99.99
Urval 2 19.70 99.99
För vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 19.70 i urvalsgrupp BI, 12.85 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under VT2015 sökte 20 personer till Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 10.86 0.65 99.99
Urval 2 14.60 10.86 1.30
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 10.86 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 24 personer till Kandidatprogram i fysik, med behörighetsgivande bastermin vid Karlstads universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad