Antagningspoäng för Kommunikation och PR vid Karlstads universitet

Programkod: KAU-69621

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.09 18.65 0.85 0.00 0.00
Urval 2 17.16 18.65 0.80 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 18.09 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 783 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 108 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 8 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 5 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.70 0.90 0.00
Urval 2 16.35 16.00 0.75
För höstterminen år 2017 hade Kommunikation och PR vid Karlstads universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

789

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 789 personer till Kommunikation och PR vid Karlstads universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 9 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Karlstads universitet

Andra utbildningar i Karlstad